Akademia skutecznego pedagoga online

699.00

Jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem dzieci i młodzieży.

Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawowy warsztat metodyczny do pracy z dzieckiem: z zaburzeniem uwagi, trudnym i agresywnym, chorym, niepełnosprawnym, z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobędzie podstawowy warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych do pracy z dziećmi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.