Akademia specjalisty w pracy administracyjno-biurowej online

429.00

Jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, prawa, obsługi klienta oraz pracy administracyjno-biurowej.

Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, prawa, obsługi klienta oraz pracy administracyjno-biurowej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność  redagowania pism urzędowych, zarządzania dokumentacją. Będzie potrafił wykorzystywać programy komputerowe w pracy biurowej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.