Sale!

Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii kurs online

239.00

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy i oceny traumy psychicznej.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy i oceny traumy psychicznej, wraz omówieniem zagadnienia traumy oraz spektrum zaburzeń związanych z traumą. W szkoleniu omówiono także temat wczesnej interwencji psychotraumatologicznej, pojęcie interwencji kryzysowej, a także pojęcia kryzysu, żałoby oraz straty. W szkoleniu zawarto wiedzę w temacie dobrostanu psychicznego, określenia zdrowia i choroby. Szkolenie wzbogacono o treści z podstaw psychiatrii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.