Sale!

Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu kurs online

279.00

Jest zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Cel szkolenia:  jest zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych). Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań.  Zdobycie umiejętności coachingowych w pracy z klientem.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.  Nastąpiła również deregulacja zawodu doradcy zawodowego. Szczegóły:  http://deregulacjazawodow.pl/doradca-zawodowy/

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.