Kurs psychologiczno-pedagogiczny online

449.00

Zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz dydaktyki. 

Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz dydaktyki. Szkolenie poprzez swoje uniwersalne treści jest przydatne w każdym zawodzie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.  UWAGA! Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych tzw. przygotowania pedagogicznego niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.