Sale!

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami kształcenia integracyjnego kurs online

179.00

Szkolenia dostarcza podstawowej wiedzy o metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Cel szkolenia:     przedstawienie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jako subdyscypliny pedagogiki. Szkolenie zawiera opis pojęć pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metod diagnozowania podopiecznych, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik pozna podstawy kształcenia integracyjnego, kierunki i formy kształcenia integracyjnego, warunki jego efektywności i proces rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną/upośledzeniem umysłowym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.