Sale!

Podstawy muzykoterapii, choreoterapii, chromoterapii w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie kurs online

159.00

Jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie muzykoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych zasad pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie muzykoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych zasad pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.  Uczestnik szkolenia pozna również elementy choreoterapii i chromoterapii. Szkolenie zostało wzbogacone o wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.