Sale!

Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi kurs online

279.00

Przedstawienie podstaw neuropsychologii wraz z zagadnieniami diagnozy.

Cel szkolenia:   jest przedstawienie podstaw neuropsychologii wraz z zagadnieniami diagnozy i terapii zaburzeń osób w przebiegu dysfunkcji neurologicznych. W szkoleniu zawarto także zagadnienie dobrostanu psychicznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz zdrowia psychicznego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.