Podstawy psychologii pozytywnej z elementami treningu uważności – mindfulness oraz treningu autogennego kurs online

209.00

Jest przybliżenie tematyki psychologii pozytywnej z elementami mindfulness – treningu uważności oraz treningu autogennego.

Cel szkolenia:   jest przybliżenie tematyki psychologii pozytywnej z elementami mindfulness – treningu uważności oraz treningu autogennego. W szkoleniu zawarto wiedzę związaną z pojęciem psychologia pozytywna oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej. W szkoleniu omówiono czym jest zdrowie, jakie są czynniki warunkujące je oraz na czym polega promocja zdrowia. Szkolenie wzbogacono o wiedzę dotyczącą metod medytacji oraz treningu autogennego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.