Sale!

Podstawy psychologii z elementami psychoterapii

189.00

Przedstawienie podstaw psychologii z elementami psychoterapii.

Cel szkolenia:   jest przedstawienie podstaw psychologii z elementami psychoterapii. W szkoleniu zawarto genezę psychologii, koncepcje psychologii oraz historię myśli psychologicznej. W szkoleniu opisano zagadnienia funkcji poznawczych, diagnozy neuropsychologicznej oraz znane modele psychoterapii.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.