Sale!

Podstawy psychopedagogiki starości i starzenia się z elementami promocji zdrowia i pierwszej pomocy kurs online

139.00

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z procesami jakie zachodzą podczas starzenia się.

Cel szkolenia:   jest przybliżenie zagadnień związanych z procesami jakie zachodzą podczas starzenia się. Uczestnik szkolenia pozna zmiany fizyczne oraz psychiczne zachodzące w okresie starości. Dowie się na temat  zagrożeń rozwoju osób starszych oraz wpływie chorób (Alzheimera, Parkinsona) na funkcjonowanie społeczne seniora. Pozna tematykę pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.