Sale!

Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia kurs online

179.00

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej.

Cel szkolenia:  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej. Uczestnik szkolenia pozna modele, koncepcje, strategie i metody psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień. Zdobędzie wiedzę w zakresie zapobiegania agresji, przestępczości, samobójstw, ryzykownym zachowaniom seksualnym wśród młodzieży. Tematyka szkolenia
wzbogacona została o elementy metodyki edukacji zdrowotnej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.