Sale!

Podstawy seksuologii i psychiatrii z elementami zaburzeń seksualnych w chorobach psychicznych i somatycznych kurs online

259.00

Zaprezentowanie podstaw seksuologii i psychiatrii wraz z omówieniem zagadnień seksualności, edukacji seksualnej, psychoseksualnego rozwoju dzieci oraz dysfunkcji seksualnych.

Cel szkolenia:   jest zaprezentowanie podstaw seksuologii i psychiatrii wraz z omówieniem zagadnień seksualności, edukacji seksualnej, psychoseksualnego rozwoju dzieci oraz dysfunkcji seksualnych. W szkoleniu zawarto podstawy psychopatologii oraz zaburzeń psychicznych. W szkoleniu omówiono tematykę dobrostanu psychicznego, czynników warunkujących zdrowie i podstawy promocji zdrowia. Szkolenie wzbogacono w zagadnienia zaburzeń seksualnych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.