Sale!

Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback w terapii i edukacji kurs online

249.00

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnienia podstaw wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensoryczne oraz EEG Biofeedback.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnienia podstaw wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensoryczne oraz EEG Biofeedback. W szkoleniu zawarto tematykę wybranych aspektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz informacji odnośnie terapii integracji sensorycznej i wiedzy w temacie EEG-Biofeedback.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.