Sale!

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej kurs online

209.00

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychopedagogiki.

Cel szkolenia:  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychopedagogiki oraz metodyki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne i trudne. W szkoleniu zaprezentowano także poziomy i rodzaje profilaktyki.

Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.