Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych kurs online

209.00

W szkoleniu zawarto temat trudności edukacyjnych w pracy pedagoga, a także podstaw specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Cel szkolenia:  W szkoleniu zawarto temat trudności edukacyjnych w pracy pedagoga, a także podstaw specjalnych potrzeb edukacyjnych. W szkoleniu omówiono również podstawy wiedzy o autyzmie, a także elementy rewalidacji.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminW szkoleniu zawarto temat trudności edukacyjnych w pracy pedagoga, a także podstaw specjalnych potrzeb edukacyjnych.ie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.