Sale!

Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych z podstawami psychiatrii dziecięcej i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży kurs online

209.00

Przedstawienie dziedziny psychotraumatologii, z omówieniem zagadnienia traumy, spektrum zaburzeń związanych z traumą, kryteriów diagnostycznych PTSD.

Cel szkolenia:   jest przedstawienie dziedziny psychotraumatologii, z omówieniem zagadnienia traumy, spektrum zaburzeń związanych z traumą, kryteriów diagnostycznych PTSD, pojęcia dysocjacji oraz terapii osób z traumą. W szkoleniu omówiono zburzenia zachowania dzieci i młodzieży, zawarto klasyfikację zaburzeń, metody terapii i leczenia. W szkoleniu znajduje się tematyka psychiatrii dziecięcej, m.in. depresji, PTSD, schizofrenii, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.