Sale!

Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem kurs online

139.00

Szkolenie ma dostarczyć wiedzę na temat konstruowania programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. 

Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy o oraz umiejętności związanych z konstruowaniem programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. Uczestnik szkolenia zapozna się ze strukturą programu profilaktycznego. Zdobędzie wiedzę prawidłowego modelowania działań wychowawczych i profilaktycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również metodykę profilaktyki uzależnień oraz treningu radzenia sobie ze stresem.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.