Sale!

Żywienie dzieci kurs online

129.00

Kurs pozwala zaznajomić słuchacza z problematyką odżywiania i profilaktyki żywieniowej wdrażanej od najmłodszych lat.

Cel szkolenia:  Kurs pozwala zaznajomić słuchacza z problematyką odżywiania i profilaktyki żywieniowej wdrażanej od najmłodszych lat.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.